Velkommen!

Velkommen til NGS – Norske Geriatriske Snowboardere

Og meld deg inn via Norges SnowBoardForbund – NSBF