Kontakt & Styret

NGS
v/Ove Kr Orseth
Vestfjordgaten 4
1338 Sandvika

Tlf. 454 04 840
presidenten@ngs40.no  Facebook:
https://www.facebook.com/groups/NGS40/

Tanya Omtvedt Aslakrud
økkkpkp
kkøkølkløkølk
Cedric Cornell

Gerry jkljklj
lmlømlømlø
ølløklø